SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO KAO NOVI VID POSLOVANJA NA LOKALU

Tokom juna opštinu Brus su posetili predstavnici kruševačkog Udruženja za podršku evropskim integracijama ‘’Evrokontakt’’ i tom prilikom govorili o značaju socijalnog preduzetništva za lokalnu zajednicu. Udruženje će i u narednom periodu nastojati da predstavnike lokalnih samouprava i druge zainteresovane strane iz javnog, civilnog i poslovnog sektora upozna sa Predlogom javne politike za kreiranje stimulativne podrške razvoju socijalnog okruženja na lokalnom nivou i sa specifičnostima ovog modela poslovanja i koristima koje od toga mogu imati lokalne zajednice. Predsednik Udruženja, Nenad Krstić je u svom autorskom tekstu predočio važnost razvoja ove vrste poslovanja, koje prenosimo u celosti.

,,U Deklaracija o pravima čoveka na samom početku je napisano: “Društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi”. Šta bi bilo kada bi postojao koncept koji može odgovoriti na zahteve tržišta, a u isto vreme i pobrinuti se da potrebe socijalno ugroženih grupa, potrebe zajednice i ekonomski interes budu podjednako zastupljeni kao sastavni deo funkcionisanja zdrave i napredne zajednice? Uskladiti višestruke interese i realizovati minimalizaciju nejednakosti koje definišu društvo je zadatak koji koncept socijalnog preduzetništva uspešno rešava u onim zemljama u kojima je to već sada prepoznata, priznata i primenjena praksa. Odsustvo razumevanja njegove aktuelnosti kao i koristi kod nas dovodi do nedovoljnog društvenog i ekonomskog razvoja u poređenju sa drugim državama u regionu i evropskom okruženju.

Narodna skupština Republike Srbije je u februaru 2022. godine usvojila možda najvažniji  dokument, Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji predstavlja polazište i afirmaciju za dalje delovanje i podršku ovakvom modelu poslovanja u zemlji. Iako Zakon predstavlja veliki sistemski napredak, to je samo početak u odmotavanju masivnog klupka akumuliranog potencijala zajednice koji može da dobije svoj izraz u socijalnom preduzetništvu.

Budući da od socijalnog preduzetništva najviše koristi imaju upravo lokalne zajednice, za očekivati je da će jedinice lokalne samouprave u Srbiji početi da samostalno rade na kreiranju stimulativnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva, u okviru svojih zakonskih nadležnosti i uz kreativnu upotrebu resursa kojim raspolažu. Jedinice lokalne samouprave u Rasinskom okrugu, uključujući i Grad Kruševac, još uvek nisu usvojili strateške ili operativne dokumente koji mogu bliže određivati podršku socijalnom preduzetništvu na lokalnom nivou.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac, koji je u decembru 2022. godine pokrenulo udruženje ’’Evrokontakt’’ pokrenuo je proces javnog zagovaranja lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu sa ciljem stvaranja stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou. Lokalne samouprave mogu da samostalno, na osnovu svojih zakonskih nadležnosti i uz kreativnu upotrebu resursa koje poseduju, kreiraju set mera za podršku razvoju postojećim i budućim socijalnim preduzećima.

Predstavnici Centra će u narednom periodu razgovarati sa predstavnicima lokalnih samouprava i drugim zainteresovanim stranama iz svih sektora u lokalnim zajednicama (javnog, civilnog i poslovnog) i predstaviti im Predlog javne politike za kreiranje stimulativne podrške razvoju socijalnog okruženja na lokalnom nivou, upoznati sa specifičnostima ovog modela poslovanja i koristima koje od toga mogu imati lokalne zajednice i mogućim merama koje mogu da preduzmu da bi pružile podršku njegovom razvoju u budućnosti.

Nenad Krstić, predsednik Udruženja građana za podršku evropskim integracijama ‘’Evrokontakt’’ iz Kruševca.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Udruženja građana za podršku evropskim integracijama ‘’Evrokontakt’’ iz Kruševca pod nazivom “Kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu”. Projekat je finansijski podržala Fondacija ‘’Trag’’ iz Beograda kroz program ‘’Pokret Polet’’“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *