USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA NA SKUPŠTINSKOM ZASEDANJU

Odbornici Skupštine opštine Brus izglasali su na trećoj redovnoj sednici drugi rebalans budžeta opštine Brus u iznosu od 836.631,522 dinara.

Na dnevnom redu našlo se 47 tačaka i još pet dopunskih, a povučene su tačke vezane za razmatranje predloga Odluke  o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije turističkih kompleksa ,,Jaram“, ,,Srebrnac“ i ,,Rendara“. Razloge je obrazložio Načelnik opštinske uprave Boban Simić.

,,Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o usvajanju izmene i dopune plana prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik gde postoji obaveza usklađivanja svih planskih dokumenata na koje se odnose izmene i dopune i iz tog razloga su pripremljene Odluke o pristupanju izradi plana detalnje regulacije. Međutim, u saradnji sa novoformiranom Agencijom za prostorno planiranje Republike Srbije dogovoreno je da će se za sva tri lokaliteta raditi prostorni plana područja posebne namene, ili kao novi plan ili kao izmene i dopune postojećeg plana Nacionalnog parka“.

Na sednici je usvojen predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Brus za 2023. o kome je govorila Šefica odseka za finansije Vesna Lazarević.

,, Ukupni prihodi i primanja u protekloj godini iznosili su 736.685,000 iz svih izvora finansiranja, odnosno 691 milion 907 hiljada dinara iz izvora prihoda iz budđeta i 44 miliona 778 hiljada  iz ostalih izvora finansiranja  koji podrazumevaju prihod od potpisanih ugovora sa resornim ministarstvima – 42 miliona 778 hiljada i od donacija 2 miliona. Opština u 2023. godini nije bila kreditno zaduđena i u ovom izveštajnom periodu nije izdavala garancije. Dobili smo izveštaj od eksterne Revizorske institucije koji glasi ovako: Po našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalnim značajnim pitanjima finansijski položaj opštine Brus na dan 31. decembar 2023. kao i rezultate njenog poslovanja, tokove gotovine i izvršenja budžeta za godinu koja se zavšršava na taj dan a u skladu sa propisima Republike Srbije“, navela je Lazarević.

Razmatrana je i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

,, Prvi segment je da se smanjuje obuhvat učenika koji imaju besplatnu užinu, drugi je da se povećava obuhvat đaka koji dobijaju besplatne knjige i treći je da troškove prevoza finansiramo za učenike koji pohađaju osnovne škole pod uslovom da teritorijalno pripadaju školi u koju idu. Smanjili smo obuhvat dece za besplatnu užinu sa svih učenika, na učenike koji potiču iz porodica materijalno ugroženih. Razlog ovome je da je mera dobra ali iziskuje puno troškova a procena je da nismo imali dobar efekat shodno troškovima, pa je predlog da sredstva  usmerimo na besplatne udžbenike. Obuhvat učenika za besplatne udžbenike može da bude od prvog do osmog razreda, ali je potrebno da imamo saradnju škola i da se škole opredele za pakete udžbenika koji su jeftiniji i koji imaju sve potrebne dozvole. U tom slučaju Opštinsko veće bi moglo da donese odluku da u obuhvatu budu svi učenici od prvog do osmog razreda. U suprotnom prioritet će imati učenici od prvog do četvrtog razreda. Što se tiče trećeg segmenta, imamo lošu situaciju zbog toga što roditelji učenika koji teritorijalno pripadaju izdvojenim odeljenjima ne šalju decu tamo gde pripadaju teritorijalno već ih šalju uglavnom u školu u Brusu“, rekao je Šef Odseka za društvene delatnosti Nikola Zbiljić.

Odbornik iz Koalicije Srbija protiv nasilja Goran Jeličić imao je zamerke na ove odluke i istakao između ostalog, da besplatna užina ne treba da se ukine i da napori treba da se usmere na poboljšanje uslova rada izdvojenih odeljenja kako bi deca i išla tamo.

Zbiljić je pojasnio razloge za sprovođenje novih odluka.

,, Nabavka udžbenika finkcionietako što mi dobijamo iz osnovnih škola spisak izdavača za koje su se škole opredelile i mi tu ne namećemo školama za koje izdavače će se opredeliti. Po Zakonu o osnovnom obrazovanju piše da se putni troškovi obezbeđuju učenicima koji putuju više od 4 kilometra do škole kojoj teritorijalno pripadaju. Niko ne nameće bilo šta, ali ako porodica odluči da ne upiše dete u školu kojoj teritorijalno pripada, neće imati subvenciju za putne troškove. Prevoz za učenike prve godine srednje škole ostaje i mi smo jedna od retkih opština koja finansira prevoz učenika srednjih škola. Podsećam vas da smo u protekle 3 godine doneli 11 mera koje se tiču pomoći porodicama sa decom i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Koja opština ovog stepena razvijenosti ima besplatan prevoz za penzionere recimo, ili plaća dom za treće dete u porodici?“, naglasio je Zbiljić.

On je istakao da će i ove godine biti raspisan Konkurs za stipendiranje studenata i da je postupak u toku, a sredstva za ovu namenu su predviđena u budžetu.

Na sednici su usvojeni usklađeni finansijski planovi javnih ustanova i institucija i na mesto sekretara Skupštine opštine Brus umesto Andrije Nestorovića, koji preuzima funkciju opštinskog prvobranioca, izabrana je Jelena Radulović.

U svom obraćanju, predsednik opštine Brus je obavestio javnost da u protekla dva meseca stižu tužbe sugrađana vezana za zauzeće zemljišta nekategorisanih atarskih puteva.

,,To su tužbe čija je vrednost od 40.000 dinara gde su 13,5 hiljada troškovi advokatskih usluga i 26. 000 troškovi  veštaka. Pored toga tu su i naknade od nekih 10.000 dinara i smatramo da ne treba ići u sudske procese. Imamo dojavu da će biti oko 500 tužbi, a to je težak udarac na budžet opštine Brus. Biće preko 20 miliona dinara koji će oštetiti naš budžet. Sugrađani sa kojima smo mi razgovarali kažu da su obmanuti i pozivam ih sve da tužbe povuku. Stižu nam i presude i izvršenja koja su vezana za obaveze stečene u periodu pre 2020. godine“, izjavio je Savić.

Odbornici su izlasali novčanu pomoć za Bojana Nikolića iz Vlajkovaca za troškove lečenja deteta i pomoć Vladi Iveziću za kupovinu tri autosedišta za decu.

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *